Lämna en ny anmälan här

Vasakronan anlitar Interaktiv Säkerhet som externt ombud för mottagande av anmälningar för sin Visslarfunktion. Du kan lämna din anmälan helt anonymt.

När du lämnat din anmälan rapporterar Interaktiv Säkerhet vidare ärendet till Vasakronan som beslutar om det kan utredas vidare.

Klicka här för att läsa mer om Vasakronans riktlinjer för visslarfunktionen i sin helhet.