Frågor & Svar

Vad är en Visslarfunktion till för?

En Visslarfunktion är till för att man ska upptäcka saker och ting i verksamheten som inte går rätt till så att de går att rätta till.

Varför inför vi en extern Visslarfunktion?

Vi inför en extern Visslarfunktion för att skapa ytterligare en möjlighet att påtala misstänkta oegentligheter som till exempel korruption, mutor, trakasserier och jäv, både för att skydda våra medarbetare och vår organisation.

Vad är skillnaden mellan att göra en anmälan till Compliance Officer och att göra en anmälan till Interaktiv Säkerhet?

Det är egentligen bara två olika vägar att gå och man ska välja det alternativ som känns bäst – en intern eller en extern. Bäst av allt är naturligtvis om man kan ta upp frågan med den person det gäller. Man kan också prata med sin närmaste chef eller annan person på företaget som man har förtroende för.

Vår chefsjurist, Sheila Florell, är även fortsättningsvis Compliance Officer. Väljer man att göra en anmälan till Compliance Officer så gäller så kallad meddelarfrihet. Det innebär att Sheila i egenskap av CO har tystnadsplikt gällande vem som har informerat henne.

Väljer man att göra en anmälan till Interaktiv Säkerhet så garanterar de anonymitet. 

I båda fallen är det Vasakronan som utreder anmälan.

Vilken roll har Interaktiv Säkerhet som externt ombud?

Interaktiv Säkerhet tar emot och hanterar alla ärenden så att anmälarens anonymitet säkras. Interaktiv säkerhet fungerar också som kommunikationskanal mellan utredare och visslare. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte några anmälningar-det gör Vasakronan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av anställda på Vasakronan samt av våra kunder och leverantörer.

Vad kan man anmäla?

Alla typer av oegentligheter. Det kan handla om mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön, trakasserier eller diskrimenering.

Om du är osäker på om din anmälan omfattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det görs någon utredning om anmälan bedöms som otillräcklig eller oseriös. Funktionen får inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Vasakronan.

Vem kan man anmäla?

Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 kan en Visslarfunktion bara användas för att anmäla misstankar om oegentligheter som gäller personer i ledande ställning eller personer som har en nyckelposition inom organisationen.

Vill man göra en anmälan mot andra än dessa så gör man det via telefon till Interaktiv Säkerhet eller till Vasakronans Compliance officer.

Vem utreder min anmälan?

Utredningen görs av Vasakronan men den som har gjort anmälan förblir anonym om hen inte godkänt att hens kontaktuppgifter lämnas ut.

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till Vasakronan?

Nej. Interaktiv Säkerhet har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa lämnas inte vidare till Vasakronan utan din tydliga och uttryckliga tillåtelse.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kontakta dig om det behövs mer information om din anmälan. Interaktiv Säkerhet har då även möjlighet att återkoppla till dig i ärendets status. Om det finns misstanke om brott och ärendet överlämnas till polis kan dock åklagaren ha rätt att begära ut uppgifterna från Interaktiv Säkerhet.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du klicka på knappen ”Gå till uppföljning”. För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod. Det går också bra att ringa till Interaktiv Säkerhet på nummer 0770-455 580  om du behöver hjälp.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

 1. Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
 2. Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-455 580.
 3. Du kan skicka e-post till Interaktiv Säkerhet på adressen, vasakronan@whistleblower.se
 4. Du kan skicka din anmälan via post till adressen:

  Interaktiv Säkerhet i Norden AB
  "Vasakronan"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men kan ge stöd om det behövs. De finns för att du som visslare skall känna dig trygg och se till att din röst (vissling) blir hörd.