Riktlinje Anmälan av oegentligheter

Vi vill motverka alla former av korruption och alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om man misstänker att någonting inte går rätt till har man som anställd både rättighet och skyldighet att göra en anmälan. Även externa aktörer, till exempel leverantörer, kan rapportera in sådant som är angeläget. Anmälan görs på ett av två sätt:

1. Till företagets Compliance Officer, Sheila Florell. I kommunikationen med Compliance Officer gäller så kallad meddelarfrihet. Det innebär att Compliance Officer har tystnadsplikt gällande vem som är informationsgivare.

2. Till Interaktiv Säkerhet, Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Interaktiv Säkerhet agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan. Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post till vasakronan@whistleblower.se
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg